Köszöntjük Zajta község honlapján!

 

zajta cimer

 


Hirdetmény

hirdetmeny-ugyfelfogadas

Letöltés pdf-ben


Hirdetmény

Hirdetmény a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan (kapcsolódó ingatlanlistával).

Hirdetmény letöltése

Tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

A közfürdők és a koronavírus.docx

Élelmiszerek érintettsége a koronavírussal kapcsolatosan.docx

Hazaérkezőkkel kapcsolatos tájékoztatás.docx

Kérdések és válaszok.docx

Plakát.pdf

Szórólap.pdf

Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel.docx


HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

Telefon: /44/ 368-136. Fax: /44/ 568-015

e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu


Határozat az egyéni listás jelölt valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számáról.


Iktatószám: R/26 – 8/2019.
Ügyintéző: Nadimovné A. Ildikó
Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Zajta községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg: 4 fő települési képviselő kerül  megválasztásra a község képviselő-testületébe.
A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek.
E határozat a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Zajtai Kirendeltségének épülete (4974. Zajta, Kossuth u. 5.) hirdetőtábláján, valamint www.zajta.hu honlapon kerül közzétételre. A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 208-209.§-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4971. Rozsály, Kossuth u.21/a) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

INDOKOLÁS
A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a.) 100 lakosig 2 fő
b.) 1.000 lakosig 4 fő
c.) 5.0000 lakosig 6 fő
d.) 10.000 lakosig 8 fő


Tekintettel arra, hogy Zajta község 2019. január 1-jei lakosságszáma 473 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 4 fő. A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve.208.§-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve.209.§-a és 212.§-a tartalmazza. A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg.
Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208.§, 212.§-aiban, 306.§-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 3.§-ában, 4.§ b) pontjában foglaltakon alapszik.
A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.
  Rozsály, 2019. február 12.
                                                                                    Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

infoblokk

A kedvezményezett neve: Zajta Község Önkormányzata

A projekt címe: Idősek klubja felújítása Zajta községben

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00008
 
A szerződött támogatás összege: 35 597 600 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 08. 31.

Részletek


Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség
2017. március 16-tól március 19-ig a Méhteleki Általános Iskola tanulói egy tartalmas, valamint feledhetetlen élményeket nyújtó tanulmányi kiránduláson vehettek részt a Határtalanul Program keretében, melynek mottója: "Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség". Meglátogatták a Felvidék gyönyörű tájait valamint a történelem kiemelkedő helyein emlékeztek a múltra gyermekeink. A tanulmányi út, a kirándulás mellett feladatokkal is járt, mivel a gyerekeknek a látottakkal kapcsolatban különféle feladatokat kellett megoldaniuk. Tanulóink élvezték a kirándulás, és a munka minden pillanatát, ez látszott az igényes feladatmegoldásoknál is. Élményekben gazdagon, kibővült történelmi ismeretekkel és magyarságukban megerősítve tértek haza az anyaországba.

 


 

Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség
Május 9-étől 12-éig a Méhteleki Általános Iskola tanulói egy tartalmas, valamint feledhetetlen élményeket nyújtó tanulmányi kiránduláson vehettek részt a Határtalanul! program keretében, melynek mottója: "Mert ne feledd, magyarnak lenni büszke gyönyörűség". Meglátogatták Erdély gyönyörű tájait valamint a történelem kiemelkedő helyein emlékeztek a múltra gyermekeink. A tanulmányi út, a kirándulás mellett feladatokkal is járt, mivel a gyerekeknek a látottakkal kapcsolatban különféle feladatokat kellett megoldaniuk. Tanulóink élvezték a kirándulás, és a munka minden pillanatát, ez látszott az igényes feladatmegoldásoknál is. Tanulóink ajándékokkal kedveskedtek a Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott otthonok kis lakóinak. Élményekben gazdagon, kibővült történelmi ismeretekkel és magyarságunkban megerősítve tértek haza az anyaországba.


 

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0094