Zajta
Vitéz Gaál Lajos Kulturális Egyesület

Levelezési cím:
4974, Zajta, Kossuth u. 14.

Telefon:
06/44 369-344
06/70 3277391

Email:
husztineagi@freemail.hu

Az egyesület célja:

1.01 Vitéz Gaál Lajos szellemi örökségének ápolása, vele kapcsolatos tárgyi emlékek felkutatása, megőrzése, megismertetése. Sírhelyének gondozása, tiszteletére állított emlékoszlop állagmegóvása.
1.02 A település, a régió kulturális hagyományainak, értékeinek megőrzése és továbbadása a felnövekvő generációknak.
1.03 A magyar és a sváb népi kultúra, néphagyomány (néptánc, népzene, népdal) felkutatása, megismerése, ápolása, színpadi bemutatása.
1.04 A néptánc és népzene széles körben történő megismertetése, táncházak szervezése.
1.05 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása.
1.06 A zajtai kórus, tánccsoport és színjátszó kör támogatása, a csoportok kosztümtárának bővítése
1.07 Színpadi fény-és hangtechnikai eszközök, díszletek beszerzésének elősegítése.
1.08 A hasonló célokkal létrejött bel-és külföldi egyesületekkel, együttesekkel, zenekarokkal történő határ menti együttműködések kiépítése, ápolásának támogatása, vendégszereplések megvalósítása, vendég együttesek és zenekarok fogadása.
1.09 Filmek, televíziós műsorok készítése.
1.10 Történelmi, helytörténeti ismeretek terjesztése, ehhez kapcsolódó programok szervezése.
1.11 Szervezetünk szerepet kíván vállalni, aktívan közreműködni a regionális kulturális és egyéb események megvalósításában, nemzetközi kulturális programcserékben, a magyar és a német kultúra országhatáron túlnyúló népszerűsítésében.
1.12 A táji és a tárgyi környezet védelme, az egészséges, tiszta és esztétikus lakókörnyezet kialakítása, megőrzése.