Zajta

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

Telefon: /44/ 368-136. Fax: /44/ 568-015

e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu Iktatószám: R/26 – 8/2019. Ügyintéző: Nadimovné A. Ildikó Tárgy: a képviselő-testület tagjai számának megállapítása

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény. 306.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a figyelembe vételével Zajta községben egyéni listás választási rendszerben a képviselők által megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint határozom meg: 4 fő települési képviselő kerül megválasztásra a község képviselő-testületébe. A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő-testületnek. E határozat a Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal Zajtai Kirendeltségének épülete (4974. Zajta, Kossuth u. 5.) hirdetőtábláján, valamint www.zajta.hu honlapon kerül közzétételre. A határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 208-209.§-ában foglaltak alapján a Helyi Választási Bizottsághoz címzett (4971. Rozsály, Kossuth u.21/a) írásbeli kifogással lehet élni, úgy, hogy a megtámadott határozat közzétételétől számított három napon belül megérkezzen a Helyi Választási Irodához.

INDOKOLÁS A Ve. 306.§ (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület soron következő általános választáson megválasztandó tagjainak számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település- egyéni listás választási rendszerben- egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a.) 100 lakosig 2 fő

b.) 1.000 lakosig 4 fő

c.) 5.0000 lakosig 6 fő

d.) 10.000 lakosig 8 fő

Tekintettel arra, hogy Zajta község 2019. január 1-jei lakosságszáma 473 fő, így a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A fentiek alapján a 2019. évi általános választásokon megválasztandó képviselő-testületi tagok száma 4 fő. A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve.208.§-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve.209.§-a és 212.§-a tartalmazza. A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46.§ c) pontjának cb) alpontja alapján adtam meg. Jelen határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46.§-ában, 208.§, 212.§-aiban, 306.§-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény 3.§-ában, 4.§ b) pontjában foglaltakon alapszik. A Helyi Választási Iroda intézkedik a határozat nyilvánosságra hozatala iránt.

Rozsály, 2019. február 12.

Nadimovné Adorján Ildikó HVI vezetője

2020. február 20.