infoblokk

A kedvezményezett neve: Zajta Község Önkormányzata

A projekt címe: Idősek klubja felújítása Zajta községben

A projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00008
 
A szerződött támogatás összege: 35 597 600 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 08. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:


A projekt célja Zajta Idősek klubja épületének felújítása és bútorbeszerzése.

Az Idősek klubja épülete ad helyt a településen a meglévő három szociális alapszolgáltatásnak.
Itt működik az étkeztetés (szociális konyha működtetése), a házi segítségnyújtás, melyben 14 fő az ellátottak száma, és az időskorúak nappali ellátása, melyben 35 fő az ellátottak száma. A projekt által megújítandó intézmény magasabb szükségletű személyeket lát el, összhangban a projekttel kapcsolatos szakmai elvárásokkal. A támogatási kérelem illeszkedik az intézkedés céljához, amely a támogatható szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, amely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. Az intézmény nappali ellátást nyújt a saját otthonukban élők részére, lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, házi segítségnyújtásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

A projekt keretén belül az Idősek klubjának helyt adó épület kerül felújításra. Az épület műszakilag, energetikailag leromlott állapotban van. Az átalakítási munkálatok során kialakításra kerül egy új vizesblokk, valamint megvalósul a helyiségek akadálymentes megközelítése. Az energetikai felújítással az épület alacsony energiafelhasználású lesz, amelyet a hőszigetelésekkel, fűtéskorszerűsítéssel, és nyílászáró cserével érünk el. Az épület energetikai besorolása a jelenlegi GG, Átlagost megközelítő, a DD korszerűt megközelítő kategóriába sorolható lesz a felújítás eredményeként. A projekt elsődleges célja, a magasabb színvonalú ellátás elérése. A projekt eredménye az ellátás során szinte a település teljes lakosságát közvetlenül eléri. Jelen projekttel nem kívánunk újabb szolgáltatást bevezetni, a meglévő három alapszolgáltatásunkat szeretnénk fejleszteni. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmilag veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről csökkenthetők legyenek a mentális és fizikai családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások fennmaradjanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. A beruházás eredményeképpen kiegyenlítődnek, javulnak a területi különbségek.

A fejlesztéssel elérni kívánjuk a településen ellátottak és a település teljes lakossága érdekében az egyetlen intézményünk minőségi és szakmai fejlődését. A projekt célja illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program céljaihoz, mely szerint kiemelten fontos a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, különösképpen az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

 

 

zajta cimer